האם קיימת השפעה של תדר הגירוי על שיכוך הכאב? PROCO Study

תקציר


במאמר שפורסם בכתב העת המדעי, Neuromodulation, נבחנה ההשפעה של תדר הגירוי בין 1,000, 4,000, 7,000 ו- 10,000 הרץ על שיכוך הכאב ובנוסף נבחנה ההשפעה של התדרים הגבוהים על אופן השימוש במערכת לשיכוך כאב (SCS).


המחקר בחן 34 מטופלים מושתלים במערכת לשיכוך כאב (SCS), עם אלקטרודות שהושתלו בגובה T8-T11, ובכל 8 שבועות שונה התדר אותו הנבדקים מרגישים.


התוצאה הראתה כי אין שינוי משמעותי בין שיכוך הכאב בתדרים השונים, אולם ברמת חיסכון באנרגיה למכשיר, נצפתה התוצאה הטובה ביותר ב 1,000 הרץ, בעוד שבתדרים הגבוהים בוצע שימוש נרחב באנרגיה שהובילה לטעינה תכופה של המכשיר.

המסקנה היא ברורה, וניתן להשיג את אותו אפקט של שיכוך כאב גם בתדרים נמוכים מ- 10,000 הרץ, ולהעניק למטופל גם איכות חיים טובה יותר ולא לנהל את זמן הסוללה שלו כל העת.


חברת בוסטון סיינטיפיק מציגה את מכשירי ה- SCS ממשפחת Precision Spectra ,Precision Montage והמכשירים החדשים – Alpha עם תדרים של 1,200 הרץ, זמן סוללה ארוך וטעינה אלחוטית.


מטרת המחקר


מחקר ה- PROCO RCT הוא ניסוי מבוקר אקראי (RCT) רב-מרכזי (multicenter), כפול סמיות (double-blind), מוצלב (crossover), אשר חקר את השפעות תדירות הזרם החשמלי על שיכוך כאבים בגירוי חוט השדרה (SCS) בתדירות קילוהרץ (kHz 1-10).


שיטת המחקר


הושתלו בחולי כאב מערכות SCS (גרייה שדרתית) והמטופלים עברו תקופה של שמונה שבועות בה זיהו ואיתרו את המיקום הטוב ביותר על גבי האלקטרודות לטיפול בכאבים שלהם ("נקודה מתוקה"). את חיפוש המיקום האידיאלי ביצעו באמצעות זרם חשמלי של 10 kHz(קילוהרץ) באזור החיפוש (T8-T11). המטופלים צוידו ביומן אלקטרוני (e-diary) בו הם הונחו לדרג את עוצמת הכאב שלהם (בסקאלה מספרית) שלוש פעמים ביום. מטופלים שדיווחו על הקלה בכאבים בגירוי של 10 kHz המשיכו למחקר. כל מטופל קיבל גירוי חשמלי בתדירויות של 1, 4, 7 ו - 10 kHz בסדר אקראי (ארבעה שבועות בכל תדר) באותה "sweet spot" (נקודת הגירוי המיטבית לטיפול בכאבים) שנמצאה ע"י הגירוי החשמלי הראשוני של 10 kHz. עבור כל תדירות זרם(1,4,7,10 kHz ) הותאמו רוחב הגל (pulse width) ועוצמת הזרם (amplitude) להשגת טיפול מיטבי.


תוצאות


כל התדרים סיפקו הקלה בכאב זהה כפי שנמדדה על ידי היומן האלקטרוני (p≤0.002). עם זאת, המטען החשמלי הממוצע לשנייה היה שונה בין תדרים, כאשר SCS של 1kHz דורש טעינה של 60-70% פחות מאשר תדרים גבוהים יותר (p≤0.0002).
מסקנות


מחקר ה- PROCO RCT מספק ראיות ברמה 1 לרמת הקלה שווה בכאב בין 1 kHz -10 kHz עם התאמה של רוחב הגל ועוצמת הזרם. תדירות של 1 kHz צורכת רק כשליש מכמות האנרגיה של 10kHz ועל כן דורשת משמעותית פחות טעינה של הקוצב מאשר תדרים גבוהים יותר.


Effects of Rate on Analgesia in Kilohertz Frequency Spinal Cord Stimulation: Results of the PROCO Randomized Controlled Trial. Thomson S.J. et al. 2017 Neuromodulation. DOI: 10.1111/ner.12746