האם ניתן להשיג הקלה ממושכת בכאבי רגליים ובכאבי גב תחתון באמצעות גירוי חשמלי לחוט השדרה? LUMINA Study


במאמר שפורסם בכתב העת המדעי, Pain Medicine, נבחן האם ניתן להביא להקלה מתמשכת בכאבים כלליים ובכאבי גב תחתון באמצעות גירוי חוט השדרה (SCS) בטכנולוגיה חדשה הנקראת 'מיקוד עצבי תלת ממדי'.


במחקר ביצעו החוקרים מעקב במשך שנתיים אחר 213 מטופלים מושתלים במערכת לשיכוך כאב (SCS) הפועלת בטכנולוגיה החדשה 'מיקוד עצבי תלת מימדי'. במהלך השנתיים דיווחו המטופלים לגבי השיפור ברמת הכאב שלהם ואת הנתונים האלו השוו לקבוצה של 213 מטופלים מושתלים במערכת לשיכוך כאב רגילה.


תוצאות המחקר הראו כי בקבוצת המטופלים המושתלים עם מערכת ה-SCS עם המיקוד העצבי, הכאב הכללי השתפר ב-74% בממוצע, בעוד שבקבוצת המטופלים עם מערכת ה-SCS המסורתית ממוצע הכאב השתפר רק ב-51%.


כמו כן, שיעורי ההקלה בכאבי הגב התחתון היו 71% ב- SCS עם המיקוד העצבי ורק 41% ב-SCS המסורתי.

המסקנה מכך היא ברורה, הטכנולוגיה החדשה והייחודית מאפשרת טיפול יעיל בכאבים כרוניים בשתי הרגליים וכן בכאבי גב תחתון באופן העדיף משמעותית על פני גרייה שדרתית מסורתית.


בוסטון סיינטיפיק מציגה את מכשירי ה- SCS ממשפחת Precision Spectra ,Precision Montage והמכשירים החדשים – Alpha אשר בכולם נעשה שימוש בטכנולוגיה הייחודית 'מיקוד עצבי' - תוכנה ייחודית המאפשרת גמישות רבה לטובת השגת שיפור מיטבי ברמת הכאב.


רקע כללי


מטרת המחקר הייתה לקבוע האם ניתן להביא להקלה מתמשכת בכאבים כלליים ובכאבי גב תחתון באמצעות גירוי חוט השדרה (SCS) בטכנולוגית 'מיקוד עצבי תלת ממדי'.


שיטת המחקר


מחקר זה היה רב-מרכזי (multicenter), מחקר תצפיתי עם התוויה פתוחה (open-label observational) וניתוח רטרוספקטיבי (retrospective) של התאמת קבוצות אנשים. לאחר השתלת הקוצב השדרתי (IPG), נעשה תכנות של הקוצב באמצעות אלגוריתם ספציפי למטופל, המבוסס מודל להתאמת מיקום האלקטרודות ('מיקוד עצבי תלת ממדי') או תוכנה מהדור הקודם ('מסורתית').


לצורך המחקר נאספו הנתונים הבאים: נתוני דמוגרפיה, היסטוריה רפואית, פרמטרים של SCS (הגרייה השדרתית), מיקומי כאב, עוצמת כאב ומוגבלות.


תוצאות


בסך הכל נכללו 213 חולים המשתמשים ב'מיקוד עצבי תלת ממדי', עם יחס ניסוי להשתלה של 86%. החולים השתמשו בשבע תצורות שונות של אלקטרודות (בין 8 ל-32 מגעים חשמליים), עם 62% שקיבלו 24 עד 32 מגעים חשמליים, ומגוון רחב של פרמטרי גירוי העושים שימוש בממוצע של 14.3 (6.1±) מגעים חשמליים.


24 חודשים לאחר ההשתלה, עוצמת הכאב ירדה משמעותית מקו הבסיס (ΔNRS=4.2, N=169, P<0.0001) ועוד יותר מכך בתת-קבוצת הכאב החמור (ΔNRS=5.3, N=91, P<0.0001). כאבי מרכז הגב התחתון גם ירד משמעותית ממצב הבסיס לאחר 24 חודשים (ΔNRS=4.1, N=70, P<0.0001, בכל הקבוצה ו ΔNRS=5.6, N=38, בתת-קבוצת הכאב החמור).


קבוצת השוואה עם 213 חולים שטופלו ב- SCS (גרייה שדרתית) מסורתית באותם מרכזים רפואיים הראו שיעורי הקלה בכאב של 51% (SCS מסורתי) לעומת שיעורי הקלה בכאב של 74% שהראו המטופלים שטופלו בטכנולוגית המיקוד העצבי התלת מימדי. כמו כן, שיעורי ההקלה בכאבי מרכז הגב התחתון היו 41% ב-SCS המסורתי לעומת 71% ב-SCS עם המיקוד העצבי.


מסקנות

תוצאות המחקר מצביעות על כך שטכנולוגיית המיקוד העצבי התלת מימדי לגרייה שדרתית, וגמישות התוכנה שבה נעשה שימוש, מספקים טיפול יעיל לכאבים כרוניים בשתי הרגליים וכן לכאבי מרכז הגב התחתון באופן העדיף משמעותית על פני גרייה שדרתית מסורתית.


Spinal Cord Stimulation (SCS) with Anatomically Guided (3D) Neural Targeting Shows Superior Chronic Axial Low Back Pain Relief Compared to Traditional SCS - LUMINA Study. Veizi E. et al. Pain Medicine 2017; 0: 1–15