algomed4.jpg

AlgoMed של חברת מדוק

אלגומטרים נועדו לכמת ולתעד את רמת הרגישות לכאב לחץ באמצעות מדידת סף כאב לחץ, ומדידת סבילות לכאב לחץ. אלגומטריה הוא מדד אמין לכאבים בשרירים, במעטפת השרירים (פאסיה), במפרקים, בגידים, ברצועות ובפריוסטיאום.

ה- AlgoMed - אלגומטר לחץ ממוחשב הוא האלגומטר מבוסס התוכנה הראשון שמציע משוב חזותי ושמיעתי בזמן אמת כדי לשלוט ולפקח על קצב הלחץ המופעל  בזמן מדידה של סף כאב הלחץ.

איך זה עובד

AlgoMed של חברת מדוק הוא כלי חדש לחוקרים וקלינאים לשימוש במצבים הדורשים נתוני כאב לחץ מדויקים. בשימוש קליני, AlgoMed מכמת את הגובה ללחץ בהערכה של הפרעות כאב שונות (כגון תסמונת כאב מיופציאלי, CRPS, ופיברומיאלגיה). AlgoMed מציע גם שיטה נוחה לניטור יעילות של טיפולים שונים.

בשימוש מחקרי, ה-AlgoMed מאפשר למשתמש לבצע פרדיגמות שונות של בדיקות לחץ כגון סף כאב לחץ, סבילות לכאב לחץ, סיכום כאב בזמן (Temporal Summation) ו- CPM (אפנון כאב מותנה) המכונה גם DNIC.

מידע נוסף באנגלית