עדויות מטופלים ב DBS

מערכת ה- VERCISE של חברת Boston Scientific משווקת בעולם מזה מספר שנים.
חלק מהמטופלים במערכת ה- DBS המתקדמת בעולם שיתפו את הניסיון שלהם בשימוש במערכת:
 
 
 
עדויות מטופלים ב DBS